Проект: BG16RFOP002-2.073

                                                                                           
Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-15616-C01

Бенефициент: EВРОБАУ ИМОТИ ЕООД
 
Обща стойност: 10 000 лв., от които  8500 лв.
европейско и  1500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 23.09.2020 г.
Край: 23.12.2020 г.


Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на „Евробау имоти“ ЕООД С за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква „Евробау имоти“ ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
адрес: ул. Княз Борис I, Nо 64, София

телефони: +359 2 465 01 30, +359 2 465 01 40,
mob. +359 87 740 28 61 (Vivacom), +359 88 952 56 39 (A1)

e-mail адрес: reservations@stgeorge-bg.com

Instagram Facebook Tripadvisor Booking
ЗАТВОРИ