Политика за поверителност

Тази политика за поверителност обяснява как Евробау имоти ЕООД, чието основно място на дейност е Хотел Св.Георги, ул.Княз Борис I 64, София, събира, обработва, съхранява и обработва лични данни.

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Каква информация събираме и защо?
 • Какво правим с вашата информация?
 • Законни основания за обработка на лична информация
 • С кого можем да споделим информацията ви?
 • Колко сигурна е вашата информация?
 • Колко време държим информацията ви?
 • Как мога да получа достъп, да потвърдя или да променя информацията, която съхранявате за мен?

  

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ И ЗАЩО?

Ние може да събираме и обработваме лични данни, отнасящи се до вас, вашите приятели и членове на семейството ви или всяко друго лице, на което сте предоставили информацията ни. Преди да ни предоставите каквато и да е информация, вие сте отговорни за това, че тези лица са запознати с тази политика и разпоредбите на това са ясно съобщени на тях:

 • Информация за връзка (като име, имейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер);
 • Информация за плащане (включително номера на платежни карти, адрес за фактуриране и информация за банкови сметки);
 • Паспортна информация;
 • Пътешествие;
 • Подробности за рождени дни, специални събития и приятели и семейства, където организираме събитие за вас;
 • Демографски данни (като възраст, пол, държава и предпочитан език);
 • Специални категории данни (като хранителни алергии, здравна информация, която събираме при използването на Спа или ако имате някакви здравословни проблеми);
 • Информация, свързана с вашата резервация, престой или посещение на нашия имот (включително датата на пристигане и заминаване и закупените стоки и услуги);
 • Информация, необходима за изпълнение на Вашите специални искания и / или конкретни помещения;
 • Информация за членството в програмата за лоялност, подробности за онлайн профила, данни за потребителския профил или паролата;
 • Копия на вашата кореспонденция, ако се свържете с нас;
 • Вашите интереси и предпочитания;
 • Информация, събрана чрез използването на системи за затворена телевизия, ключ за карти и други системи за сигурност; и
 • Информация, свързана с вашето използване и взаимодействие с нашия уеб сайт (вижте раздел Cookies и онлайн проследяване по-долу).
КАКВО ПРАВИМ С ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

 Евробау имоти ЕООД събира Вашата информация, за да работи ефективно и ви предоставя най-добрия опит с нашите услуги.  Евробау имоти ЕООД може да събира, използва и разкрива информацията, която събира по различни причини, включително за следните цели:

 • Изпълнение на резервации и други покупки: може да обработваме информация, свързана с транзакциите, които сключвате с нас и / или чрез нашия уебсайт ("данни за транзакциите"). Данните за транзакциите могат да се обработват с цел завършване на резервацията ви, доставка на закупените стоки и услуги, персонализиране на услугите ни според вашите предпочитания, търсене на вашите отзиви за престоя Ви в нашите имоти и поддържане на правилни записи за тези сделки.
 • Програми за членство: да администрират и изпълняват програми за членство, включително програмата "Приятели на СВ.ГЕОРГИ". Данните могат да бъдат обработвани за целите на записването на данни за престоя и транзакции, добиване и осребряване на възнаграждения, точки или кредити във връзка с програмите.
 • Отговор на запитвания: може да обработваме информация, съдържаща се във или отнасяща се до всяка комуникация, която ни изпращате ("данни за кореспонденция"). Данните за кореспонденцията могат да включват съдържанието на комуникацията и метаданните, свързани с комуникацията. Данните за кореспонденцията могат да бъдат обработени за целите на комуникацията с вас и воденето на архиви.
 • Вътрешни бизнес цели: за вътрешни бизнес цели като анализ на данни, одити, разработване на нови продукти, подобряване на уебсайта, подобряване на услугите ни, идентифициране на тенденциите в използването и видовете посещения, определяне на ефективността на нашите промоции и изпълнение на договорните задължения.
 • Административни и други съобщения: да ви изпращаме важна информация относно нашия уебсайт, промени в нашите условия, условия и правила или друга административна информация (напр. Информация за вашите резервации за пътуване, като потвърждения на резервации).
 • Маркетинг и промоции: да съобщавате за новините и промоциите, свързани с продуктите и услугите на  Евробау имоти ЕООД, както и други продукти и услуги, които смятаме, че ви интересуват и да извършвате лотарии, конкурси или други маркетингови или промоционални дейности.
 • Безопасност и сигурност: да поддържате вашата безопасност и сигурност, както и на другите гости и персонал, докато посещавате нашите управлявани хотели и резиденции.
 • Нашите законови задължения: да спазваме правни и регулаторни изисквания или изисквания в съответствие с приложимото право, съдебна заповед, призовка или друг съдебен процес.
 • Допълнителни начини на използване: Възможно е също така да използваме вашите данни по друг начин, както ви е описано, когато ни предоставяте такава информация.
ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Правното основание за обработката на личните ви данни се състои от една или повече от следните причини:

 • Съгласие за обработването на такава информация по конкретна причина;
 • Обработката е необходима за изпълнение на споразумението или за предприемане на стъпки за сключване на споразумение;
 • Обработката е необходима за спазване на законовото задължение, което имаме; или
 • Обработката е необходима за целите на наследения от нас легитимен интерес, който може да бъде:
  • да предоставяме нашите услуги;
  • да подобрим нашия уебсайт;
  • да поддържаме нашия уебсайт безопасен и сигурен;
  • за предотвратяване на измами;
  • за защита на нашите бизнес интереси;
  • за да се гарантира разследването на жалбите;
  • да оценяваме, развиваме или подобряваме нашите услуги; или
  • да ви информираме за съответните услуги.

Във връзка с всяка обработка на специални категории лични данни ние обикновено ще разчитаме на получаване на конкретно съгласие от вас по това време, освен ако няма друго правно изискване за обработка на такава информация. Когато сте съгласни с обработката на такива специални категории лични данни, можете да оттеглите такова съгласие по всяко време, като се свържете с нас на office@stgeorge-bg.com , но моля, имайте предвид, че ако оттеглите такова съгласие, ние може да не сме в състояние да ви предоставим нашите услуги.

 
КОЛКО СИГУРНА Е ОХРАНАТА НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?
 Ние прилагаме подходящи административни, организационни и технически гаранции и мерки за сигурност, за да защитим личната ни информация от неразрешен достъп, придобиване, разкриване, унищожаване или промяна, случайна загуба, злоупотреба или повреда. Ние редовно преглеждаме и контролираме тези предпазни мерки и мерките за сигурност.
КОЛКО ДЪЛГО ПАЗИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

До степента, допустима от приложимото право, ще запазим вашата лична информация за период, необходим за удовлетворяване или изпълнение на следното:

 • Целите, за които тази лична информация е била предоставена;
 • Идентифицируеми и текущи бизнес нужди, включително водене на отчетност;
 • Специфично правно или регулаторно изискване; и / или
 • Изискване да се съхраняват записи, които могат да бъдат от значение за всяко уведомено регулаторно разследване или активно съдебно производство.

Когато няма достатъчно основание да се запази такава лична информация, такава лична информация ще бъде заличена, обезвредена, анонимизирана и / или блокирана по безопасен и сигурен начин.

КАКВИ СА МОИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

По всяко време имате право:

 • Да поискате достъп до или копие на лични данни, които държим за вас;
 • Да поправите личните си данни, ако смятате, че те са неточни;
 • За да ни помолите да изтрием личните ви данни, ако смятате, че нямаме право да го държим;
 • Да оттеглим съгласието си за обработката на вашите лични данни (доколкото подобна обработка се основава на предварително получено съгласие);
 • За да ни помолите да спрем или да започнем да ви изпращаме маркетингови съобщения, както е описано по-долу в раздела за търговия;
 • За да ограничите обработката на личните ви данни;
 • Преносимост на данни (придвижване на някои от вашите лични данни на друго място) при определени обстоятелства;
 • Да възразявате срещу обработката на личните ви данни при определени обстоятелства; и

Всяко искане за достъп или копие на вашите лични данни трябва да бъде в писмен вид и ние ще се стремим да отговорим в разумен срок и при всички случаи в рамките на един месец в съответствие със законодателството за защита на данните. Ще изпълним нашите правни задължения по отношение на вашите права като субект на данни.

Целта ни е да гарантираме, че информацията, която държим за вас, е точна през цялото време. За да ни помогнете да гарантираме, че информацията ви е актуална, уведомете ни, ако някоя от личните ви данни се промени.

 
 
адрес: ул. Княз Борис I, Nо 64, София

телефони: +359 2 465 01 30, +359 2 465 01 40,
+359 87 740 28 61

e-mail адрес: reservations@stgeorge-bg.com

Instagram Facebook Tripadvisor Booking
ЗАТВОРИ