Проект: BG16RFOP002-2.089-5547-C01

                        
Проект и главна цел: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв.
за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.089-5547-C01

Бенефициент: EВРОБАУ ИМОТИ ЕООД
 
Обща стойност: 50 000 лв., от които  42500 лв.
европейско и  7500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 17.11.2021 г.
Край: 17.02.2022 г.


Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на „Евробау имоти“ ЕООД С за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква „Евробау имоти“ ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
адрес: ул. Княз Борис I, Nо 64, София

телефони: +359 2 465 01 30, +359 2 465 01 40,
+359 87 740 28 61

e-mail адрес: reservations@stgeorge-bg.com

Instagram Facebook Tripadvisor Booking
ЗАТВОРИ